Biljke i životinje

Lonjsko polje je jedinstveni park prirode u jugoistočnom dijelu Europe i najveće zaštićeno poplavno područje ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom Dunavskom slijevu. Očuvanje prirodnih i krajobraznih vrijednosti, te flore i faune močvarnih staništa od nacionalnog su i međunarodnog značaja. Ovdje živi oko 250 vrsta ptica, biljaka koje su u velikom dijelu Europe izumrle (raznorotka), jeleni, dabrovi, male i velike bijele čaplje, orlovi štekavci i kliktaši, patke njorke, crne rode, čigre a najbogatija su staništa bijele rode od sela Lonje do Čigoća.
Prostrano podrucje Parka prirode “Lonjsko polje” najvećim dijelom prekrivaju poplavne šume (60% površine), zatim vlažni pašnjaci i travnjaci (oko 30%), a na vodene, ruderalne i poljoprivredne površine otpada najmanji dio (oko 10%).

Jezik

IZLETI

- biciklima do konja
- kanu safari
- do šumarske kuće
- fotosafari
- koritom stare Lonje
- posjet selima
- ribolovni izleti
- škola bućkanja
KONTAKT

00385 (0) 44 710 619
00385 (0) 91 505 5543
00385 (0) 91 525 4540
info@etnoselo-staralonja.com

Copyright © 2010 Etno selo Stara Lonja.   |   Sva prava pridržana.  |   izrada i dizajn: DevaDesign