Ribolov

Riječni rukavci su nastali mijenjanjem glavnog toka rijeke Save kroz povijest zbog čega su ostali odsječeni od matične rijeke. Smješteni su u blizini glavnog toka i većina ih danas nema direktnu vezu sa rijekom Savom. Na području Parka nalazi se 22 riječna rukavca, nisu podložni djelovanju poplava, samo djelovanju oborinskih i podzemnih voda. Izvor su bogatog biljnog i životinjskog svijeta. Lonjsko polje bogato je mnogim ribljim vrstama. Zbog toga je u prošlosti u cijelom kraju bio zastupljen tradicijski ribolov sa starim alatima. U tom poplavnom području, gdje se visoke vode zadržavaju i do šest mjeseci, jedno je od najvećih mrestilišta šarana u Europi. Sava sa svojim pritocima Lonjom, Strugom, Pakrom, Ilovom i Trebežom pravi je ribički raj za sportske ribolovce jer pored prekrasne prirode i terena za ribolov obiluje mnogim ribljim vrstama (som, štuka,smuđ, šaran itd.).

Jezik

IZLETI

- biciklima do konja
- kanu safari
- do šumarske kuće
- fotosafari
- koritom stare Lonje
- posjet selima
- ribolovni izleti
- škola bućkanja
KONTAKT

00385 (0) 44 710 619
00385 (0) 91 505 5543
00385 (0) 91 525 4540
info@etnoselo-staralonja.com

Copyright © 2010 Etno selo Stara Lonja.   |   Sva prava pridržana.  |   izrada i dizajn: DevaDesign