Selo Lonja

Selo Lonja potiče iz 14. stoljeća dakle prije turskih osvajanja ovog područja. Radi obrane od Turaka Keglevići 1538. godine na mjestu utoka Lonje u Savu podižu drvenu utvrdu koja je od Turaka razorena 1552. godine. Zbog turskih osvajanja stanovništvo napušta naselje, seli u sigurnije krajeve a nakon oslobođenja Slavonije od Turaka potkraj 17. st Keglevići u posljednjem desetljeću toga stoljeća na svoj posjed ponovno naseljavaju stanovništvo koje krči šume i obnavlja naselje. Selo Lonja nekada je bila općina i kulturno središte cijeloga kraja.To je selo koje ima najviše sokaka od svih sela u Lonjskom polju. Nekada je imala čitaonicu, kulturno umjetnička društva, gimnastičko društvo, kazališnu sekciju, kino predstave, struju prije drugog svjetskog rata i još mnogo toga.

Selo Lonja – Nove slike

Selo Lonja – Stare slike

Jezik

IZLETI

- biciklima do konja
- kanu safari
- do šumarske kuće
- fotosafari
- koritom stare Lonje
- posjet selima
- ribolovni izleti
- škola bućkanja
KONTAKT

00385 (0) 44 710 619
00385 (0) 91 505 5543
00385 (0) 91 525 4540
info@etnoselo-staralonja.com

Copyright © 2010 Etno selo Stara Lonja.   |   Sva prava pridržana.  |   izrada i dizajn: DevaDesign