KAKO DO NAS ?

Automobilom

U selo Lonju možete doći iz više smjerova. Ako idete iz Zagreba možete ići preko Siska ili autoputom gdje kod Popovače silazite sa autoputa ali ne idete u Popovaču već nakon naplatne kućice skrenete desno. Vozite se desetak kilometara i ako želite doći u Lonju preko sela Svinjičko kod ploče koja pokazuje smjer skrenete lijevo. Ovaj put je zanimljiv jer se vozite kroz šumu makadamskom cestom oko pet kilometara.. U selu Gušće dolazite na glavnu cestu skrenete lijevo i vozite se do Lonje.
Ako želite izbjeći neasfaltiranu cestu tada kod ploče Svinjičko ne skrenete lijevo već vozite dalje prema Sisku. Ne ulazite u Sisak već na prvom raskrižju skrenete lijevo, vozite se oko pet minuta i na velikom raskrižju gdje bi trebala biti ploča Lonjsko polje skrenete ulijevo (13 km od naplatne kuće Popovača) i samo ravno cestom bez skretanja vozite se uz rijeku Savu i na taj način dolazite u selo Lonju.

Iz Novske možete doći preko Jasenovca gdje pri ulasku na raskrižju gdje je ravno most preko Save za Dubicu skrećete desno prije mosta i pratite glavnu cestu koja će vas dovesti do Lonje. Cesta ide uz rijeku Savu tako da vam ona može biti dobar orjentir da ste na dobrom putu.
Iz Novske postoji još smjer preko Stare Subocke gdje skrenete za Plesmo. Vozite se ravno, u Plesmu prelazite most na Strugu i pri dolasku u selo Krapje skrenete desno. Sada ste na onom istom putu koji vodi u Lonju preko Jasenovca što znači samo ravno do Lonje.

Autobusom

Autobusom do Lonje se može doći iz Siska i veza je dosta dobra jer ima više autobusa u toku dana.Put traje otprilike jedan sat.

Pratite kartu, čitajte ovaj smjerokaz i vidimo se u Lonji na piću.

Sretan put!

Karta Lonjskog Polja

put-do-etno-sela-stara-lonja

Jezik

IZLETI

- biciklima do konja
- kanu safari
- do šumarske kuće
- fotosafari
- koritom stare Lonje
- posjet selima
- ribolovni izleti
- škola bućkanja
KONTAKT

00385 (0) 44 710 619
00385 (0) 91 505 5543
00385 (0) 91 525 4540
info@etnoselo-staralonja.com

Copyright © 2010 Etno selo Stara Lonja.   |   Sva prava pridržana.  |   izrada i dizajn: DevaDesign